Bestyrelse.

Formand: Birthe Thomsen Tlf.: 55 37 67 11
Rørosvej 4
4760 Vordingborg Email: b.holm@webspeed.dk
Næstformand: Martin Elnebo
Christinelundsvej 19 Mob.: 40 17 05 00
4720 Præstø Email: elnebo@mail.dk
Kasserer/Sekretær: Gitte Overgaard
Bygvænget 12 Mob.: 23 30 52 39
4760 Vordingborg Email: hornbek@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem Christian Andersen
Solbakkevej 7 Mob.: 25 15 80 33
4760 Vordingborg Email:
Bestyrelsesmedlem Sten Færregaard
Æblevænget 1 Mob.: 29 93 55 34
4760 Vordingborg Email: msf@pc.dk