GULDGÅSESKYDNING

 

50 M  -  200 M  -  200 M NM

 

Finaleskydning

 

 

 

4. - 5. AUGUST 2001

 

Ornebjerg

SkytteforeningVelkommen

til

Guldgåseskydning 2001

 

Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter til den 27. udgave af Guldgåseskydning i Tubæk Skyttecenter.

 

Lørdag aften vil vi igen tænde op for grillen. Du skal dog selv sørge for at medbringe, hvad du har lyst til at grille.

 

Skydningen afvikles som den plejer, både på 50 og 200 m: Hovedskydning i alle klasser og mesterskabsskydning i alle klasser.

200 m slutter med en 10-skuds finale (5 knælende og 5 stående) for de 10 bedste fra klasse UNG/1-4.

Som altid er der NM-program på 200 m tællende til DAN-CUP.

 

Vi laver igen i år en 10-skuds finale for de ca. 8 bedste børneskytter og de ca. 8 bedste juniorskytter på 50 m.

Der er guld, sølv og bronze til nr. 1, 2 og 3 for både børne- og juniorskytterne

 

Erhvervslivet i Vordingborg kommune støtter i år stævnet med nogle flotte gaver, som bliver udsat i forskellige klasser.

 

Husk datoerne d. 4. og 5. august 2001. Gør skydegrejet klar og fortæl dine skyttekammerater om GULDGÅSESKYDNING i Tubæk, så tager de nok med dig.

 

Vi ses!

 

Venlig hilsen

 

Ornebjerg Skytteforening

 


SKYDNING PÅ 50 M

 

A. Hovedskydning/klasseskydning

Prøveskud:    Ubegrænsede forud for gældende serie.

Gældende skud:        15.

Skydetid:                    25 min. incl. prøveskud.

Skivetype:                  M90 (indstiksskive).

Præmier:                    Der udsættes præmier i hver klasse i

                                  forhold til deltagerantallet.

Der skydes i følgende klasser:

 

Indskud kr. 35,00                             Stilling                          Antal skud

BK1                                                     l.m.a.                 15

BK2                                                     l.m.a.                 15

BK3                                                     l.m.a.                 15

 

Indskud kr. 40,00

JUN1                                       l.u.a.                  15

JUN2                                       l.u.a.                  15

 

Indskud kr. 45,00

Ungdom                                               l.s.k.                  5+5+5

Klasse 1                                              l.s.k.                  5+5+5

Klasse 2                                              l.s.k.                  5+5+5

Klasse 3                                              l.s.k.                  5+5+5

Klasse 4                                              l.s.k.                  5+5+5

Dame 1                                                l.u.a.                  15

Dame 2                                                l.u.a.                  15

Veteran 1                                            l.u.a.                  15

Veteran 2                                            l.u.a.                  15

Åben                                                                l.u.a                   15

 

B. Skydetider

Lørdag:         Skydehold hvert 30. minut kl. 9.00 - 15.30.

Søndag:        Skydehold hvert 30. minut kl. 9.00 - 14.00.

 

C. Mesterskabsskydning

Skydningen er en gentagelse af hovedskydningen.

Indskud kr. 15,00.

Der uddeles medaljer guld, sølv og bronze til hhv. nr 1, 2 og 3 i rækkerne BK1, BK2, BK3, JUN 1 og JUN 2. Derudover guldmedaljer til de øvrige klassevindere.

Bedste skytte i rækkerne BK, JUN, VET, DAME, ÅBEN og UNG/1-4 (højeste pointssum i hovedskydning + mesterskabsskydning) får tildelt vandrepokal.

 

D. Finaleskydning søndag ca. kl. 14.45

De ca. 8 bedste skytter i klasserne BK1, BK2 og BK3 og ca. 8 bedste skytter fra JUN1 og JUN2 (hovedskydning + mesterskabsskydning) deltager i finalen. Ved evt. afbud fyldes op med de næstplacerede skytter. Der skydes 10 skud med markering for hver 2 skud. Skydetid 1 min. pr. 2 skud

 

E. Våben

Der skydes med de af DDS godkendte cal. 22 rifler.

 


SKYDNING PÅ 200 M

 

A. Hovedskydning/klasseskydning

Prøveskud:                Ubegrænsede forud for gældende serie.

Gældende skud:        15

Skydetid:                    25 min. incl. prøveskud.

Markering:                  SIUS ASCOR - SA9002

Præmier:                    Der udsættes præmier i hver klasse i forhold til
                                  deltagerantallet.

Der skydes i følgende klasser:

 

Indskud kr. 35,00                             Stilling                          Antal skud

BK                                                       l.m.a.                 15

 

Indskud kr. 40,00                            

Junior                                                  l.u.a.                  15

 

Indskud kr. 45,00                            

Ungdom                                               l.s.k.                  5+5+5

Klasse 1                                              l.s.k.                  5+5+5

Klasse 2                                              l.s.k.                  5+5+5

Klasse 3                                              l.s.k.                  5+5+5

Klasse 4                                              l.s.k.                  5+5+5

Dame 1                                                l.u.a.                  15

Dame 2                                                l.u.a.                  15

Veteran 1                                            l.u.a.                  15

Veteran 2                                            l.u.a.                  15

Åben                                                                l.u.a.                  15

 

B. Skydetider

Lørdag:         Skydehold hvert 30. minut kl. 9.00 - 15.30.

Søndag:        Skydehold hvert 30. minut kl. 9.00 - 14.30.

 

C. Mesterskabsskydning

Skydningen er en gentagelse af hovedskydningen.

Indskud kr. 15,00.

 

Der uddeles medaljer guld, sølv og bronze til hhv. nr 1, 2 og 3 i rækkerne BK, JUN. Derudover guldmedaljer til de øvrige klassevindere.

Bedste skytte i rækkerne BK, JUN, VET, DAME, ÅBEN og UNG/1-4 (højeste pointssum i hovedskydning + mesterskabsskydning) får tildelt vandrepokal.

 

D. Finaleskydning søndag ca. kl. 15.30

De ca. 10 bedste skytter i klasserne UNG/1-4 (hovedskydning + mesterskabsskydning) kan deltage i finalen. Ved evt. afbud fyldes op med de næstplacerede skytter.

 

I finalen skydes der efter følgende program:

         5 skud knælende           1½ min. pr. skud

         5 skud stående                          1½ min. pr. skud

 

E. Våben

                Der skydes med de af DDS godkendte langdistancerifler.

 


200 M NM-PROGRAM - DANCUP

 

A. Skydeprogram

Ifølge skyttebogens side C508.

NB!: Alle skyder i samme klasse.

 

B. Indskud

Kr. 45,00 pr. deltager.

 

C. Skydetider

Lørdag kl. 11.00, 13.00 og 15.00.

Søndag kl. 10.00, 11.30 og 13.00.

Eller efter behov.

 

D. Markering

Manuel markering - skive nr. 1.

NB. Der er kun 5 baner.

 

 

 

 

 


HOLDKAPSKYDNING

 

50 m:

Hver forening må stille med et børnehold sammensat af 4 skytter fra BK1, BK2 og BK3 og Junior. Indtil 3 skytter kan være fra BK-klasserne, mindst 1 skytte skal være fra Juniorklassen.

 

Desuden kan hver forening stille et seniorhold sammensat af 4 skytter på følgende måde: Mindst 3 skal være fra klasserne Ung/1-4 og højst 1 kan være fra DAME, VET eller ÅBEN.

 

200 m:

Hver forening må stille med et børnehold sammensat af 3 skytter fra klasserne BK og Junior. Indtil 2 skytter kan være fra BK-klassen, mindst 1 skytte skal være fra Juniorklassen.

 

Desuden kan hver forening stille et seniorhold sammensat af 4 skytter på følgende måde: Mindst 3 skal være fra klasserne Ung/1-4, og højst 1 kan være fra  DAME, VET eller ÅBEN.

 

Indskud pr. hold: kr. 40,00.

 

Ingen af holdene skal være navngivne - holdene sammensættes af de af foreningeens skytter, der har de højeste resultater. Bemærk: Det er resultaterne fra hovedskydningen, der tæller til holdresultatet.

 

Præmier:

Bedste børnehold på hver afstand tildeles erindringspræmier.

 

Bedste seniorhold på hver afstand tildeles GULDGÅSESKYDNINGS vandreplakette for ét år.

 

 


PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:

 

Camping:                 Der er mulighed for begrænset camping ved skydebanen.

                                Forudtilmelding sker sammen med tilmelding til skydningen.
NB: Camping er gratis, dog skal der betales kr. 30,00 for el for hele weekenden.

                               

Cafeteria:                Skyttecentrets cafeteria er åbent under hele stævnet.

 

Ammunition:            I stævnekontoret kan der i begrænset omfang købes kort- og langdistance-ammunition.

 

Telefon:                   Der kan ringes til stævnekontoret under stævnet på tlf. nr. 55 99 27 59.

 

Grill-aften                Lørdag aften bliver der arrangeret fælles grill-aften for alle interesserede.

Vi sørger for at der bliver tændt op i grillen - hvad du vil grille, skal du selv tage med.

Øl, vand og vin kan du købe til rimelige priser.

 

Internet                   Se også vores hjemmeside http://dk.internations.net/ornebjergskf

                               eller Præstø Amts hjemmeside på adressen www.pas.suite.dk

 

 

 

TILMELDING:

 

Vedlagte tilmeldingsliste sendes senest den 25. juli 2001 i udfyldt stand til:

 

Birthe Thomsen

Rørosvej 4

4760 Vordingborg

Tlf.nr. 55 37 67 11

E-mail: guldgaas@teliamail.dk

 

OBS!: Husk at angive, om du er linksskytte.

 

Klassekort skal vises på forlangende.

 

 


VINDERE AF VANDREPOKALER 2000:

 

50 m

 

Hold:              Ornebjerg Skf                                         580

BK                 Jonas Lupnav Jensen,, Næstved                       299/18

Jun.:              Shila Pico Petersen, Hillerød                                295/14

Ung/1-4:                     Susanne Frederiksen, Asnæs                            293/14

Dame:                        Elisabeth Hansen, Kastrup-Tårnby                     298/13

Vet.:              Jørgen Pedersen, Ornebjerg                               293/11

Åben                          Kjeld Noergaard, Tingsted                                   288/7

200 m

 

Hold:              Ornebjerg Skf                                         572

BK:                Jonas Lupnav Jensen, Næstved                        299/11

Jun.:              Jacob Flintholm, Tuse                             299/16

Ung/1-4:                     Kim Nørager Bay, Hillerød                                   296/9

Dame:                        Mette Sukstorf, Stenløse                                     299/16

Vet.:              Per Westh-Henriksen Kjøbenhavns S/F              300/16

Åben                          Kjeld Noergaard, Tingsted                                   300/14

 

Vi beder ovenstående vindere af sidste års vandrepokaler om at levere disse tilbage senest søndag den 5. august. Tak!