15 m gevær

med finaleskydning

 

11.-13.-15.-16.-17. november 2002

 

Ornebjerg Skytteforening

 

Velkommen til Storstrømsskydning 2002!

 

Også i år holder vi vores traditionsrige 15 m-stævne med hovedskydning i alle DDS-klasser, og med mesterskabsskydning i alle klasser. I hovedskydningen er der som altid præmier i forhold til deltagerantallet og i mesterskabsskydningen skydes der om medaljer for de bedste i hver enkelt klasse totalt.

 

Bemærk at holdsammensætning for seniorhold er ændret. Der er intet holdindskud længere, vi håber at det kan være med til, at flere kan/vil stille hold.

 

Finalerne bliver som sidste år. De ca. 8 bedst placerede seniorskytter (UNG/1-4) efter mesterskabsskydningen og en samlet finale for de 8 bedste skytter fra VETERAN OG ÅBEN. Efter finalen slutter stævnet med præmieoverrækkelse.

 

Forbered dig godt, pak skydegrejet og tag af sted til Storstrømsskydning 2002. Vi håber, at rigtigt mange skytter møder op og gør stævnet til en af 15 m-sæsonens store og spændende skyttebegivenheder. Vi ses!

 

 

 

Hermed indbyder Ornebjerg Skytteforening alle skytter under De Danske Skytteforeninger til 15 m geværstævne. Storstrømsskydning 2002 afvikles på skydebanerne på

 

ISELINGESKOLEN

Chr. Richardtsvej 33

4760 Vordingborg

 

 

SKYDNING 15 M GEVÆR

 

Hovedskydning/klasseskydning

 

Prøveskud:

Ubegrænsede forud for gældende serie.

Gældende skud:

20.

Skydetid:

30 min. incl. prøveskud.

Skivetype:

M84.

Våben:

De af DDS godkendte salonrifler.

I øvrigt:

De af DDS fastsatte bestemmelser for ammunition, sikkerhed og konkurrencer følges, som de er beskrevet i Skyttebogen.

Præmier:

Der udsættes præmier i hver klasse i forhold til deltagerantallet.

 

Indskud kr. 35,00:

BK1

BK2

BK3

Indskud kr. 40,00:

JUN1

JUN2

Indskud kr. 45,00:

UNG

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Veteran 1

Veteran 2

Åben 1

Åben 2

Åben 3

 

Skydetider (tilmelding)

 

Mandag 11. november 2002:

kl. 18.00-21.00.

Onsdag 13. november 2002:

kl. 18.00-21.00.

Fredag 15. november 2002:

kl. 18.00-21.00.

Lørdag 16. november 2002:

09.00-15.00.

Søndag 17. november 2002:

kl. 09.00-13.30.

 

Hoved- og mesterskabsskydning skal være afsluttet senest søndag kl. 14.30.

 

Mesterskabsskydning

 

Skydningen er en gentagelse af hovedskydningen.

Indskud kr. 15,00.

 

Der uddeles guld-, sølv- og bronzemedaljer til hhv. nr. 1, 2 og 3 i alle klasserne BK1, BK2, BK3, JUN1 og JUN2. Der uddeles guldmedaljer i de øvrige klasser. Bedste skytte i rækkerne BK, JUN, UNG/1-4, VET og ÅKL (højeste pointsum i hovedskydning + mesterskabsskydning) vinder vandrepokal.

 

Finaleskydning

 

De ca. 8 bedste skytter i klasserne UNG/1-4 og ca. 8 bedste skytter fra klasserne VETERAN og ÅBEN (hovedskydning + mesterskabsskydning) kan deltage i finalen. Ved evt. afbud fyldes op med de næstplacerede skytter.

Finalen afvikles søndag ca. kl. 14.30.

I finalen skydes efter følgende program:

Prøveskud                  frit antal på 5 min.

Gældende skud         10 skud - 1 min. pr. skud. Markering efter hvert skud.

Vinder er den skytte, der opnår højeste sammenlagte pointsum i hovedskydning, mesterskabsskydning og finale, i alt 50 skud. Der uddeles medaljer i guld, sølv og bronze  til hhv. nr. 1, 2 og 3.

Ved pointlighed på 1., 2. og 3. pladsen omskydning med 1 skud ad gangen til pointforskel foreligger.

 

 

HOLDKAPSKYDNING

 

Hver forening må stille med et børnehold sammensat af 4 skytter fra BK1, BK2 og BK3 og Junior. Indtil 3 skytter kan være fra BK-klasserne, mindst 1 skytte skal være fra Junior.

 

Desuden kan hver forening stille et seniorhold sammensat af 4 skytter på følgende måde: Mindst 2 skal være fra klasserne Ung/1-4 og højst 2 kan være fra VET eller ÅBEN.

 

Indskud: GRATIS

 

Ingen af holdene skal være navngivne - holdene sammensættes af de af foreningens skytter, der har de højeste resultater. Bemærk: Det er resultaterne fra hovedskydningen, der tæller til holdresultatet.

 

 

Præmier:

 

Bedste børnehold tildeles erindringspræmier.

 

Bedste seniorhold på tildeles STORSTRØMSSKYDNINGs vandreplakette for ét år.

 

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:

 

Klassekort:                 Skal forevises på forlangende.

 

Cafeteria:                   Åbent under hele stævnet.

 

Ammunition:               I stævnekontoret kan der købes salonammunition i begrænset omfang.

 

Telefon:                      Under stævnet kan der ringes til skydebanen på tlf. 55 34 34 43.

 

 

TILMELDING:

 

I stævnekontoret på skydedagen. Reservering af skydetider kan ske pr. tlf. eller skriftligt på vedlagte tilmeldingsliste til:

 

Birthe Thomsen

Rørosvej 4

4760 Vordingborg

Tlf. nr. 55 37 67 11

E-Mail: storstroem@teliamail.dk

 

så vidt muligt senest den 7. november 2002.

 

 

VINDERE AF VANDREPOKALER 2001

 

 

Hold:

Vestfalster Skytteforening

772

BK

Joan Christensen, Næstved

400/22

Jun.:

Maiken Svendsen, Vestfalster

398/19

Ung/1-4:

Lasse T. Hansen, Vemmelev

391/12

Vet.:

Finn Corell, Ornebjerg

394/10

Åben:

Charlotte F. Hansen, Hillerød

395/20

 

Vi beder ovenstående vindere af sidste års vandrepokaler om at levere disse tilbage senest søndag d. 17. november. Tak!

 

Med venlig hilsen

Ornebjerg Skytteforening